DỊCH VỤ

Thẩm định giá BDS theo giá thị trường và giá khung thực tế của BDS

Giá thị trường

30.252.000 ₫/m2

Giá trị thật

30.252.000 ₫/m2

Tổng giá bất động sản theo m2 địa chỉ này

25 m2500 m2

3.025.200.000

  • First Legal
  • WE ECO
  • IVO
  • LEGAL KIT
  • Miss Startup VietNam
  • CoDev Service Co., Ltd

AI BatDongSanSach có thể giúp gì cho bạn ?
Bạn có thể chọn chức năng sau: