Bất Động Sản Sạch được phỏng vấn bởi Truyền hình Quốc Hội Việt Nam

(29/10/2018 14:48:59)

Bất Động Sản Sạch được phỏng vấn bởi Truyền hình Quốc Hội Việt Nam

BĐSS được phỏng vấn bởi Truyền hình Quốc hội việt nam trên chương trình Dòng Chảy Của Tiền vào lúc 12h trưa ngày 12/10/2018. Phát lại lúc 16h cùng ngày. 

Bất động sản dơ hiện nay là một vấn đề lớn đối với xã hội hiện nay nói chung vả cho người mua BDS nói riêng, hãy cùng Bất Động Sản Sạch chung tay bảo vệ người mua bất động sản Việt. 

Truyền hình Quốc hội việt nam phỏng vấn Bất Động Sản Sạch.

 

 


Theo: http://www.quochoitv.vn/LiveTV
 

AI BatDongSanSach có thể giúp gì cho bạn ?
Bạn có thể chọn chức năng sau: